TANSSIBUUMI OY / HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ryhdytään soveltamaan 25.5.2018 alkaen.

TanssiBuumi Oy pitää yllä asiakasrekisteriä. Asiakasrekisteriä käytetään asiakkuuksien ylläpitoon, tiedottamiseen, tapahtumakutsujen sekä tarjousten lähettämiseen.

Asiakasrekisteriin on pääsyoikeus TanssiBuumi Oy:n henkilökunnalla jota on opastettu käyttämään tietoja luottamuksellisesti. Asiakkaiden tietoja ei jaeta ulkopuolisille toimijoille ilman eri lupaa ja asiakastiedot poistetaan tai muutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. TanssiBuumi vastaa kaikista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tietosuojavelvoitteista.


Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiö;
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);

Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen info@tanssibuumi.fi

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.tanssibuumi.fi Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.